Quest Akademia Języków Obcych

KURSY

DLA FIRM I INSTYTUCJI

Organizujemy standardowe, biznesowe oraz specjalistyczne szkolenia językowe dla pracowników oraz kadry zarządzającej firm i instytucji.

Naszym głównym celem jest przygotowanie uczestników kursów do swobodnego porozumiewania się w nauczanym języku oraz wykorzystywania go w możliwie szeroko pojętej aktywności biznesowej. Dzięki temu pomagamy podwyższać kwalifikacje językowe pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy. 

ZAJMUJEMY SIĘ WSZYSTKIMI ASPEKTAMI SZKOLENIA

Zapewniamy pełną obsługę na wszystkich etapach od pierwszego kontaktu klienta z przedstawicielem szkoły, poprzez realizację wybranego programu, nadzór administracyjny
i metodyczny nad szkoleniem oraz przygotowanie raportu końcowego.

ELASTYCZNOŚĆ

Program dydaktyczny zajęć jest dostosowany do konkretnych potrzeb i wymagań firmy.