Quest Akademia Języków Obcych

KURSY

DLA MŁODZIEŻY

Kursy dla młodzieży – prowadzone na różnych poziomach zaawansowania – są dostosowane do indywidualnych umiejętności oraz potrzeb kursantów.

Zajęcia mają na celu skuteczne rozwijanie wszystkich umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie) z naciskiem na komunikację umożliwiającą swobodne posługiwanie się językiem w międzynarodowym środowisku.

Jednocześnie dbamy o kształcenie poprawności językowej, wprowadzając zagadnienia gramatyczne, rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz pisanie tekstów użytkowych, co ma na celu systematyczne przygotowywanie młodzieży do wymagań egzaminacyjnych.