Quest Akademia Języków Obcych

ANGIELSKI DLA DZIECI 11-14 LAT

EDWARD'S LEAGUE

Edward’s League – metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 11-14 lat!
Metoda Edward’s League jest elementem najlepszej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w Polsce i została stworzona dla uczniów szkół językowych lub prywatnych szkół podstawowych w wieku 11–14 lat kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych zawierających materiał na poziomach A1–A2 (np. Teddy Eddie, Savvy Ed).
Zajęcia prowadzone metodą Edward’s League są bardzo ambitne, a jednocześnie interesujące dla współczesnych dzieci. Kursanci porządkują swoją wiedzę z gramatyki jednocześnie rozwijając umiejętności językowe takie jak rozumienie ze słuchu oraz komunikacja.
Zakres materiału jest kompatybilny z egzaminami Cambridge English Qualifications.

Książki metody Edward’s League przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge oraz ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne.

Egzamin Cambridge - zewnętrzny i obiektywny test rzeczywistych umiejętności

Na tym etapie warto stawiać uczniom cel w postaci międzynarodowego certyfikatu. Sam egzamin może być dla ucznia zewnętrznym i obiektywnym testem rzeczywistych umiejętności, a dla rodzica swoistym potwierdzeniem dobrze obranego kierunku edukacji językowej dziecka.

Pakiet Edukacyjny

Edward’s League

Ważnym elementem metody jest głęboko przemyślany Pakiet Edukacyjny, w skład którego wchodzą:

Oficjalna strona właściciela metody Edward’s League: www.edubears.pl