Quest Akademia Języków Obcych

ANGIELSKI DLA DZIECI 7-10 LAT

SAVVY ED

Savvy Ed to licencjonowany kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 7 – 10 lat, dedykowany uczniom kontynuującym naukę języka angielskiego po intensywnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie.

Ten ambitny kurs posiada wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które – ułożone w systemową całość – znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:
EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ

czyli "stopniowe narastanie"  w zadaniach, powtórkach i  w ułożeniu materiału językowego;

KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ

Savvy Ed to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych;

SYSTEMY MOTYWACJE

wkomponowane w metodę. Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie;

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

system zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

KOMUNIKACJA I NAUKA CZYTANIA

SAVVY ED 1

Najważniejszymi umiejętnościami na tym etapie są KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w CZYTANIU w języku angielskim.
Uczeń kontynuuje naukę języka obcego na bardzo wysokim poziomie.

KOMUNIKACJA I NAUKA PISANIA

SAVVY ED 2

Najważniejszymi umiejętnościami na tym etapie są KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w PISANIU w języku angielskim. Uczeń kontynuuje naukę jednocześnie utrwalając poznany wcześniej materiał.

INTEGRACJA WSZYSTKICH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH I GRAMATYKA

SAVVY ED 3

Na tym etapie następuje zintegrowanie wszystkich nabytych wcześniej sprawności językowych: SŁUCHANIA, MÓWIENIA, CZYTANIA oraz PISANIA. Zwracamy już uwagę na POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNĄ.

Oficjalna strona właściciela metody Savvy Ed: www.edubears.pl