Quest Akademia Języków Obcych

EGZAMINY

PAŃSTWOWE

Egzamin maturalny | Egzamin ósmoklasisty

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty są prowadzone w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i cechuje je wysoki poziom oraz duża efektywność. Zajęcia mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, którego celem jest usystematyzowanie, uzupełnienie i utrwalenie wiedzy językowej, ćwiczenie i omawianie zadań egzaminacyjnych oraz zapoznanie się z technikami i strategiami egzaminacyjnymi. Kursy maturalne odbywają się w systemie dualnym: polski lektor prowadzi zajęcia przygotowujące do egzaminu pisemnego, a native speaker przygotowuje kursantów do części ustnej.

MIĘDZYNARODOWE​

Prowadzimy kompleksowe, przygotowujące do egzaminów międzynarodowych, kursy egzaminacyjne, które pozwalają uzyskać honorowany na całym świecie certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, zgodny ze skalą biegłości językowej według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (CEFR). Zajęcia są ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do egzaminu i zostały zaprojektowane tak, aby zdający mieli możliwość poznania technik egzaminacyjnych potrzebnych do osiągnięcia jak najlepszego wyniku.