Quest Akademia Języków Obcych

KURSY

DLA DOROSŁYCH

Kursy dla dorosłych skierowane są zarówno do osób rozpoczynających naukę języka, tych, które straciły biegłość w posługiwaniu się językiem lub wielokrotnie zaczynały naukę na nowo, nie osiągając znaczących postępów, jak i do osób, które pragną podnieść poziom znajomości języka.
METODA BEZPOŚREDNIA ORAZ METODA KOMUNIKATYWNA

Zajęcia - realizowane na wszystkich poziomach zaawansowania - prowadzone są metodą bezpośrednią oraz metodą komunikatywną.

PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA

Celem zajęć jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych z naciskiem na praktyczną znajomość języka, umożliwiającą przełamanie bariery językowej oraz swobodne komunikowanie się w międzynarodowym środowisku.

DOSKONAŁE REZULTATY W KRÓTKIM CZASIE

Poprzez wdrożenie elementów metody bezpośredniej największy nacisk kładziemy na rozwój umiejętności mówienia oraz rozumienia ze słuchu, co pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty w bardzo krótkim czasie.