Quest Akademia Języków Obcych

ŚCIEŻKA
EGZAMINACYJNA

POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ

EGZAMIN CAMBRIDGE

KURS

EGZAMIN SZKOLNY

WIEK

C1

ADVANCED (CEA)

MATURA MIĘDZYNARODOWA

od 15 lat

B2

FIRST
FOR SCHOOLS (FCE)

MATURA ROZSZERZONA

od 15 lat

B1

PRELIMINARY
FOR SCHOOLS (PET)

MATURA PODSTAWOWA

11-14 lat

A2

YOUNG LEARNERS
FLYERS (KET)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

11-14 lat

A1

YOUNG LEARNERS
MOVERS

8-11 lat

PRE A1

YOUNG LEARNERS
STARTERS

8-11 lat

2-7 lat